ЯКІСНИЙ ТА НАДІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК ВІД Global TELECOMGet started

Угода користувача

Для того, щоб отримати право на використання Послуг gltl.com.ua, Ви повинні прийняти умови даного Договору і натиснути кнопку "Зареєструвати". Дані Умови обслуговування поширюються на Послуги , що надаються за Договором, що укладається між gltl.com.ua і Вами як користувачем. Крім того, факт використання Вашого рахунку Користувача і Послуг gltl.com.ua означає Вашу згоду з умовами, що містяться в цьому документі, так і в його наступних редакціях.

Заборона на використання з метою виклику екстреної допомоги. Послуги gltl.com.ua не призначені для підтримки телефонного виклику екстреної допомоги і не можуть використовуватися для цих цілей. Ви розумієте та погоджуєтеся з цим, приймаючи умови даного договору.

Обмеження юрисдикції. Ви маєте право використовувати послуги вихідних міжнародних дзвінків gltl.com.ua в будь-якій країні, у випадку якщо це не суперечить законодавству даної країни. Якщо Ви хочете використовувати цю Послугу на території, де використання послуг gltl.com.ua не передбачено законодавством або забороняється, Ви не маєте права на укладення даного Договору і на використання Послуг gltl.com.ua. Відповідальність за невиконання даного зобов'язання, у тому числі можливі штрафні санкції державних контролюючих органів такої країни, покладається на Замовника.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Особовий рахунок - Ваш особовий рахунок, з якого здійснюється оплата Послуг gltl.com.ua.

1.2. Угода або договір - угода або договір, що укладається між gltl.com.ua і Вами як користувачем Послуг gltl.com.ua.

1.3. Виклик екстреної допомоги - послуги щодо встановлення зв'язку абонента з представниками служб екстреної допомоги або пунктами громадської безпеки.

1.4. Пароль - вибраний Вами код, який у поєднанні з логіном дає Вам право доступу до Вашого Особового рахунку.

1.5. Логін - виданий Вам ідентифікаційний код, який у поєднанні з Паролем, дає Вам право доступу до Вашого Особового рахунку.

1.6. Баланс на рахунку gltl.com.ua - джерело оплати користувачем Послуг gltl.com.ua або будь-яких інших послуг або товарів, які gltl.com.ua може пропонувати в майбутньому.

1.7.Номер gltl.com.ua - означає номер, наданий у Ваше користування gltl.com.ua.

1.8. Програмне забезпечення gltl.com.ua - програмне забезпечення, яке розповсюджується gltl.com.ua для використання в області інтернет-телефонії, яке дає Вам можливість користуватися Послугами gltl.com.ua, включаючи, крім іншого, нові, вдосконалені і виправлені версії такого програмного забезпечення.

1.9 Послуги - послуги телематичної служби передавання голосової інформації (з'єднання, здійснювані по мережі Інтернет) та інші додаткові послуги, які вказані на сайті gltl.com.ua.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Послуги gltl.com.ua. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що Послуги gltl.com.ua не є традиційними телефонними послугами і не призначені для використання в якості заміни традиційних засобів телефонного зв'язку. Між традиційними телефонними послугами і Послугами gltl.com.ua існують значні відмінності, деякі з яких описані в даних "Правила обслуговування"

2.2. Відсутність гарантійних зобов'язань. gltl.com.ua ставить своєю метою надання Послуг з мінімальними перебоями. Тим не менш, gltl.com.ua не може гарантувати постійне надання безперебійних, своєчасних і позбавлених інших недоліків Послуг . Ви розумієте, що, оскільки технологія функціонує на базі інтернет-мереж і телефонних ліній загального користування, існує ймовірність виникнення перебоїв в подачі електроенергії або в роботі Інтернету, які можуть привести до перебоїв у процесі Вашого використання Послуг gltl.com.ua, таких як затримка і спотворення внаслідок часткової втрати даних, що передаються.

2.3. Відсутність контролю. Ви приймаєте до відома та погоджуєтеся з тим, що gltl.com.ua не має будь-якої інформації ні про факт(ах) обміну інформацією з використанням Програмного забезпечення gltl.com.ua, ні про саму інформацію, що передається таким чином, і не контролює цей процес. Повна відповідальність за зміст інформаційного обміну лежить на людині, що є джерелом інформації, якя передається. Внаслідок цього Ви можете явитися одержувачем інформації образливого, непристойного або небажаного характеру або шкідливою для дітей. gltl.com.ua не несе відповідальності за зміст будь-якого інформаційного обміну, що здійснюється з використанням Послуг gltl.com.ua.

2.4. Зупинення та припинення услуг. gltl.com.ua має право, не зазнаючи при цьому цивільно-правової відповідальності, відмовляти в наданні Послуг , обмежувати або встановлювати межі їх використання, повністю або частково призупинити або припинити надання Послуг , не повідомляючи Вас про ремонти, модернізації і (або) вдосконалення Послуг , або будь-якої іншої причини припинення обслуговування у відповідності зі статтею 12.3 "Умов обслуговування".

2.5. Технічні модифікації. gltl.com.ua може вносити зміни до технічних аспектів Послуг відповідно до змін у споживчому попиті і останнім технологічним розробкам, на свій розсуд і без попереднього сповіщення Вас про це.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Оператор зобов'язується надати Клієнту послуги gltl.com.ua згідно з цим Договором, а Клієнт зобов'язується оплачувати послуги у відповідності з цим Договором.

3.2. Клієнт може почати користуватися Послугами тільки після здійснення всіх дій, передбачених п. 4.2. цього Договору.

3.3 Установка, підключення обладнання та його настроювання здійснюється Клієнтом. При необхідності, за додатковою угодою сторін, Оператор може надати послуги з установки , підключення і налаштування обладнання користувача.


4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Свідченням повного і безумовного прийняття умови цього Договору (акцептом), включаючи всі Додатки до нього, є здійснення процедури реєстрації, визначеної в п.4.2 і Додатку 1 цього Договору.

4.2. Процедура реєстрації складається з:

- підтвердження згоди з умовами цього Договору і бажання укласти цей Договір, згідно з Додатком №1 (Порядок реєстрації)

- заповнення анкети, особою, що бажають укласти цей Договір, згідно з Додатком №1 (Порядок реєстрації)

- отримання листа від ОПЕРАТОРА, яке містить реєстраційні дані Клієнта.

4.3. Клієнт, акцептовавший цей Договір вважається таким, що ознайомився з умовами цього Договору і всіх Додатків до нього і погодився з усіма умовами Договору.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

5.1. ОПЕРАТОР зобов'язується:

5.1.1. Здійснювати надання послуг належної якості у відповідності з умовами цього Договору.

5.1.2. Надавати Клієнту дані про стан його особового рахунку шляхом розміщення інформації в особистому кабінеті Клієнта.

5.1.3. Надавати Клієнту консультації з питань технічної підтримки і користування послугами. Клієнт для отримання консультації може надіслати електронний лист на електронну адресу info@gltl.com.ua.

5.1.4. Не передавати особисту інформацію про Клієнта (ПІБ, адреса електронної пошти і т.д.) іншим особам без попередньої згоди Клієнта.

5.2. ОПЕРАТОР має право:

5.2.1. Призупинити надання послуг на час ремонту й/або планового технічного обслуговування.

5.2.2. Не проводити підключення нових послуг Клієнту та надання платних Послуг при нульовому або негативному балансі особового рахунку Клієнта.

5.2.3. Призупинити надання послуг при підозрі на нецільове використання ресурсу (транзит трафіку) до моменту підтвердження клієнтом зворотного.

5.2.4. Залучити за свій рахунок до надання послуг третіх осіб, в тому числі, які мають відповідні дозволи і ліцензії на надання послуг зв'язку.

5.2.5.Вносити зміни в цей Договір (у тому числі в Тарифи на Послуги), з повідомленням Клієнта шляхом розміщення відповідної інформації на сайті gltl.com.ua. Вищевказані зміни вступають в силу з моменту розміщення інформації про зміни на вищезгаданому сайті.

5.2.6. Використовувати особисту інформацію про Клієнта (ПІБ, адреса електронної пошти і т.д.) з метою інформування Клієнта про нові послуги і новинах.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

6.1. Клієнт зобов'язується:

6.1.1. Регулярно знайомитися з інформацією, пов'язаною з наданням Послуг Клієнту, а також інформацією, що стосується цього Договору, в тому числі, але не тільки, про внесення змін у договір, зміну тарифів та іншою інформацією, що публікується в порядку, визначеному в цьому Договорі, на сайті та/або персональній сторінці Клієнта.

6.1.2. Негайно повідомити ОПЕРАТОРА про втрату будь-якої інформації та відомостей, необхідних для користування послугами ОПЕРАТОРА - користувальницького імені - login, пароль, адресу електронної пошти Клієнта та/або іншої інформації, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу: info@gltl.com.ua, в тексті листа Клієнт зобов'язаний вказати реєстраційні дані , які були надані при реєстрації згідно з цим Договором.

6.1.3. Оплачувати всі з'єднання, здійснені з використанням реєстраційних даних Клієнта (користувальницького імені - login, пароль і/або коду Клієнта) у порядку та розмірі у відповідності з тарифами вказаними у Договору та опублікованими на сайті gltl.com.ua.

6.2. Клієнт має право:

6.2.1. Отримувати послуги, передбачені цим Договором.

6.2.2. Отримувати можливість користуватися додатковими послугами ОПЕРАТОРА.

6.2.3 Клієнт має право перевіряти правильність списання коштів з його особового рахунку в особистому кабінеті Клієнта. У разі незгоди з розміщеною інформацією негайно повідомити про це ОПЕРАТОРА. У випадку якщо Клієнт протягом 10 днів з моменту розміщення інформації на його персональній сторінці не заявить свої претензії, то така інформація вважається прийнятою Клієнтом.


7. ЛОГІН, ПАРОЛЬ, особовий РАХУНОК

7.1. Логін, Пароль, Особовий рахунок. Для того щоб Ви могли користуватися Послугами , gltl.com.ua надає Особовий рахунок. На Вас лежить повна відповідальність за дотримання конфіденційності Вашого Логіна і Пароля. Ви несете повну відповідальність за будь-які дії з використанням Вашого Логіну, Паролю і Особового рахунку, навіть якщо ці дії були здійснені без Вашого дозволу.

7.2. Повідомлення та обмеження відповідальності. Ви погоджуєтеся негайно письмово повідомляти gltl.com.ua про несанкціоноване використання Вашого Логіну, Паролю, Особового рахунку. gltl.com.ua не несе відповідальності за будь-який збиток, що є наслідком несанкціонованого використання Вашого Логіна і Пароля, а також несанкціонованого використання Вашого Особового рахунку.

7.3. Зміни Логіна і Пароля. gltl.com.ua зберігає за собою право зміни Вашого Імені користувача або Пароля з метою забезпечення роботи або для запобігання шахрайського використання Послуг.

7.4. Облікові записи SIP на особовому рахунку gltl.com.ua не підлягають відновленню після закінчення 365 днів з дня останнього використання коштів на балансі рахунку gltl.com.ua на оплату товарів або послуг. Після закінчення 365 днів ці записи SIP вважаються втраченими і надається можливість створити нові облікові записи SIP.


8. СТАН РАХУНКУ

8.1. Позитивний залишок на рахунку. Баланс на рахунку gltl.com.ua створюється шляхом внесення на Ваш Особовий рахунок грошової суми за допомогою електронних платіжних систем або інших засобів оплати, які можуть бути запропоновані gltl.com.ua.

8.2 При вичерпанні суми авансу (відсутність коштів на особовому рахунку) послуги не надаються до внесення авансу в розмірі не менше еквівалента 10 євро у національній валюті.


9. ПЛАТЕЖІ І ТАРИФИ

9.1 Форма оплати послуг - 100% передоплата. Для користування Послугами Ви повинні перерахувати грошові кошти (мінімальний платіж) на користь gltl.com.ua, які будуть зараховані на Ваш Особовий рахунок.

9.2. Зміни тарифів. gltl.com.ua залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги, умови і строки оплати послуг, розмістивши інформацію на сайті або в особистому кабінеті абонента . Факт Вашого подальшого використання Послуг після введення нових тарифів є підтвердженням Вашої згоди з тарифними змінами.


10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

10.1. Відсутність відповідальності за прямий і непрямий збиток. В максимально можливій мірі, допустимої відповідним законодавством, за жодних обставин gltl.com.ua не несе відповідальність за будь-який прямий або непрямий збиток (включаючи, крім іншого, збиток внаслідок втрати прибутку, перебоїв у роботі підприємства або порушення конфіденційності, які стали результатом або будь-яким чином пов'язаних з використанням або неможливістю використання Послуг), навіть якщо gltl.com.ua був повідомлений про можливість виникнення таких збитків і навіть якщо вжиті заходи не мали очікуваного ефекту.

10.2. Відсутність відповідальності у зв'язку з викликом екстреної допомоги. Послуги , що надаються gltl.com.ua, не включають виклик екстреної допомоги. gltl.com.ua не несе відповідальності за будь-який збиток і збитки і за якими б то не було претензій; і цим Ви відмовляєтеся, в рамках, передбачених відповідним законодавством, від будь-яких позовних претензій або підстав для пред'явлення позову у зв'язку з використанням Послуг, з метою зв'язку з працівниками служб екстреної допомоги. Ви зобов'язуєтесь захищати gltl.com.ua, згідно з даними Умовами обслуговування від відповідальності і гарантувати їх захист від будь-яких позовних претензій і вимог компенсації збитків, шкоди, втрат, штрафних санкцій, стягнень, витрат (включаючи, крім іншого, юридичні витрати), понесених Вами чи третіми особами у зв'язку з неможливістю надання Послуг , перебоями в наданні або відключенням Послуг, що надаються згідно з цим документом, включаючи будь-які позовні претензії, які є результатом неспроможності gltl.com.ua забезпечити виклик екстреної допомоги.


11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Форс-мажорні обставини. Ви розумієте та погоджуєтеся з тим, що у випадку перебою в наданні Послуг gltl.com.ua, що стала результатом форс-мажорних обставин, gltl.com.ua не несе відповідальності за порушення своїх зобов’язань, передбачених цими Умовами обслуговування. Форс-мажорним обставиною є будь-яка подія, незалежна від волі gltl.com.ua, включаючи, крім іншого, стихійні лиха, акти громадянської непокори або заворушення, війни чи військові дії, надзвичайний стан державного або місцевого рівня, перебої в постачанні електроенергією, серйозні перебої в роботі Інтернету, повені, зсуви і осідання ґрунту або особливо важкі погодні умови.

11.2. Наслідки форс-мажорних обставин. У разі виникнення форс-мажорних обставин gltl.com.ua зобов'язується невідкладно в міру своїх можливостей повідомити Вас про можливу затримку або тривалість перерви у виконанні своїх зобов'язань перед Вами. gltl.com.ua не несе ніякої відповідальності за наслідки форс-мажорних обставин.


12. ТЕРМІН ДОГОВОРУ І УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

12.1. Термін. Договір набуває чинності в момент прийняття його умов і залишається в силі до моменту його розірвання з ініціативи будь-якої із сторін у відповідності з даними Умовами обслуговування.

12.2. Розірвання Договору з Вашої ініціативи. У разі неможливості користування gltl.com.ua, з вини gltl.com.ua 10 днів і більше, Ви вправі розірвати цей Договір в односторонньому порядку, за умови попереднього повідомлення Виконавця по електронній пошті за 15 календарних днів до передбачуваної дати розірвання Угоди.

12.3. Розірвання Договору за ініціативою gltl.com.ua. Без обмеження інших засобів судового захисту та компенсації збитку gltl.com.ua може обмежити, призупинити або припинити надання цих послуг і Ваше користування послугами та Програмним забезпеченням gltl.com.ua, заборонити доступ до gltl.com.ua, якщо ми вважаємо, що Ви порушуєте Умови обслуговування, створюєте проблеми, порушуєте чиєсь право на інтелектуальну власність, залучені в шахрайські, аморальні або незаконні дії або інших подібним причин і без права оскарження наших заходів в судовому порядку. gltl.com.ua здійснює таке припинення надання послуг, направляючи Вам повідомлення про це на Вашу адресу електронної пошти, який Ви нам повідомили, та (або) припиняючи Ваш доступ до Вашого Особового рахунку та Послуг.

12.4. Наслідки розірвання Договору. У разі розірвання Договору з якої причини Ви втрачаєте права на користування Послугами і повинні припинити будь-яке використання Послуг.


Додаток № 1

До договору про надання послуг


ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇИ

Фізична або юридична особа, яка бажає укласти Договір про надання послуг телематичних служб передачі голосової інформації gltl.com.ua,(далі - Особа) має акцептувати пропозицію, що містить всі умови Договору, розміщеного на сайті gltl.com.ua

Реєстрація Клієнта включає кілька етапів:

1. Особа, що бажає укласти договір на послуги , заповнює анкету на сторінці сайту gltl.com.ua, яка з'явилася на екрані після переходу за посиланням <Реєстрація> на сайті gltl.com.ua, шляхом внесення у відповідні поля необхідні відомості, а саме: Е-mail, пароль, мова, тарифний план. Особа несе відповідальність за достовірність відомостей, що надаються їм при проходженні процедури реєстрації.

2. Після заповнення всіх полів анкети Особа зобов'язана відкрити Договір - оферту, уважно вивчити його, ознайомившись з умовами використання послуг. Ознайомившись з умовами Договору, враховуючи всі його умови, Особа, яка бажає укласти Договір має курсором відзначити поле, розташоване на формі реєстрації, що він ознайомлений і згідний з даним договором, підтверджуючи тим самим свою згоду з усіма умовами Договору.

3. Після заповнення всіх полів Анкети і укладення договору на послуги у відповідності зі статтею 4 цього Порядку реєстрації Особа відправляє Анкету ОПЕРАТОРУ, натискаючи курсором кнопку "зареєструвати".

4. На електронну адресу, вказану Особою в полі Анкети - E-mail, ОПЕРАТОР надсилає електронний лист з вказівкою всіх необхідних даних реєстрації. З моменту відправлення ОПЕРАТОРОМ листа Особа стає Клієнтом, Договір вважається укладеним.

6. Після укладення Договору Клієнт має право завантажити програмне забезпечення, необхідне для початку користування послугами, а також користуватися послугами, які надаються ОПЕРАТОРОМ при нульовому або негативному балансі Особового рахунку Клієнта.

ВСТАНОВЛЮЮЧИ ПРАПОР "Я згоден з правилами обслуговування" І/АБО ПРОДОВЖУЮЧИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОСЛУГИ SIP-телефонії, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ВИ ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ДАНИМИ ПРАВИЛАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ, І ДАЄТЕ ЗГОДУ ДОТРИМУВАТИСЬ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ ДАНОГО ДОГОВОРУ І НАДАЄТЕ gltl.com.ua ПРАВА, ВИКЛАДЕНІ В ДАНОМУ ДОГОВОРІ

`